S'Esclop, Quadern Cultural


S'Esclop, Quadern Cultural

La publicació de poesia S'Esclop va néixer com a suplement literari de La Veu, revista de l'Obra Cultural Balear de Calvià i dirigida per en Joan Fullana.

S'Esclop, que va iniciar-se el 23 d'abril de 1999 ha tingut dues èpoques; la primera, com a suplement de La Veu, el butlletí de l'OCB de Calvià, que va durar fins al desembre del 2001, amb 18 números, i la segona, a partir de gener/febrer del 2002, fins al desembre de 2010, que finalitzà amb el numero 54.

S’Esclop, va contribuir de manera especial a destacar per les següents particularitats:

  1. Un primer aspecte, que cal destacar, és el fet d’haver representat un referent únic de creació per als escriptors novells i, naturalment, pels autors consagrats.
  2. Un altre aspecte a considerar seria l'atenció donada a totes les arts plàstiques (dibuix, gravat, pintura, escultura, fotografia) i l'excel·lent reproducció de les mateixes, així com la publicació de partitures musicals, un fet inusual a les nostres revistes culturals.
  3. S’Esclop també ha ajudat a recordar els nostres mestres literaris: Josep Maria Llompart, Blai Bonet, Damià Huguet, Marià Villangómez, entre d’altres.
  4. I finalment, la contribució a la publicació de traduccions de poesia estrangera (francesa, sueca, anglesa, italiana).

Aquesta col-lecció consta de 72 articles