Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

casanova (1) herrero (1) emili (1)


Aportacions lèxiques i metodològiques de l'Atles Toponímic Valencià  - Casanova Herrero, Emili
Font: II Seminari de metodologia en toponímia i normalització lingüística : Palma, 30 de novembre i 1 de desembre de 2006, pp. 51-69
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Topònims València
Matèries en anglès: Names, Geographical Spain Valencia
Identificador: 8476326862
Rellevància comparativa: 5.4040346 - 20 p. - Ver registro completo