Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

ribas (4) joan (7) rabella (4) i (11) anton (4)


Criteris per a la toponímia d'àmbit municipal  - Rabella i Ribas, Joan Anton
Font: Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística (1er : 2005 : Palma), pp. 27-52
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Topònims Catalunya
Matèries en anglès: Names, Geographical Spain Catalonia
Identificador: 847632958X
Rellevància comparativa: 5.426039 - 26 p. - Ver registro completo

Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord  - Rabella i Ribas, Joan Anton
Font: II Seminari de metodologia en toponímia i normalització lingüística : Palma, 30 de novembre i 1 de desembre de 2006, pp. 11-18
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resum-Abstract: Inclou referències bibliogràfiques ; Abstract not available
Matèries en català: Topònims Catalunya
Matèries en anglès: Names, Geographical Spain Catalonia
Identificador: 8476326862
Rellevància comparativa: 5.426039 - 8 p. - Ver registro completo

La nova toponímia: urbanisme i toponímia. Normativa, pràctica i límits - Rabella i Ribas, Joan Anton
Font: Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística (4art : 2008 : Palma), pp. 35-45
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Onomàstica ; Toponímia
Matèries en anglès: Toponymy ; Onomastics
Identificador: 9788483841044
Rellevància comparativa: 5.426039 - 13 p. - Ver registro completo

Transcripció de la taula rodona que va tenir lloc en el marc del IV Seminari de metodologia en neotoponímia i normalització lingüística  - Bassa Martín, Ramon ; Mas Rigo, Jeroni M. ; Rabella i Ribas, Joan Anton ; Ribes i Marí, Enric ; Ramon Tous, Fernanda M. ; Grimalt Gelabert, Miquel ; Miralles Monserrat, Joan
Font: Seminari de Metodologia en Neotoponímia i Normalització Lingüística (4art : 2008 : Palma), pp. 85-98
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Resum-Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Toponímia ; Normalització lingüística
Matèries en anglès: Toponymy
Identificador: 9788483841044
Rellevància comparativa: 2.3254454 - 14 p. - Ver registro completo