Seminaris de metodologia en toponímia i normalització lingüística


Seminaris de metodologia en toponímia i normalització lingüística

La Sèrie Jornades és una col·lecció que recull els estudis i treballs presentats a les jornades d’Antroponímia i Toponímia i als seminaris de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística, trobades organitzades pel Servei Lingüístic mitjançant el Gabinet d’Onomàstica i en col·laboració amb els departaments de Ciències de la Terra i de Filologia Catalana i Lingüística General.

Atesa la importància de la formació específica, s’han editat les ponències presentades en aquests seminaris, les quals ofereixen informació metodològica sobre la toponímia del domini lingüístic català.

Aquesta col-lecció consta de 27 articles