Santanyí. Quincenal de intereses locales

Santanyí. Quincenal de intereses locales

Santanyí. Fou una publicació fundada a Santanyí per Andreu Julià Rosselló, Pere Pomar Forteza i Bernat Vidal Tomàs. Tengué tres èpoques. A la primera (gener 1958 - desembre 1961), se subtitulava Quincenario de intereses locales. Aquest mateix subtítol es mantengué a la segona etapa (gener 1962 - juny 1964). Durant la tercera època (desembre 1964 - juny 1965) es convertí en Mensual de intereses locales. A més de notícies locals, incloïa treballs literaris i històrics. En fou director Miquel Caldentey Salaverri i gaudí d\'una àmplia xarxa de col·laboradors. Era de redacció biblingüe, tot i que hi predominava el castellà. A partir del maig de 1964, publicà un suplement mensual titulat Cala d\'Or, del qual sortiren deu números.

Aquesta col-lecció consta de 186 articles