San Marcos


San Marcos

San Marcos. Hoja parroquial de Sineu

Entre el 24 de juny i el 4 de juliol del 1946 Sineu celebrava les festes del tercer centenari de la proclamació de sant Marc com a patró de la vila. Arran d’aquesta celebració s’inicià la publicació d’un full parroquial en el qual es detallen les distintes aportacions fetes a la col·lecta dels actes commemoratius. La salutació del primer número de la publicació és, en aquest sentit, explícita: La finalidad de esta minúscula publicación que hoy sale a luz por primera vez es que sean conocidas las notas parroquiales que lo merezcan. Pero como quiera que las relativas a la pasada celebración del Tercer Centenario del Patrono de Sineu habrán de llenar muchos números, de aquí que la publicación dicha lleve por título San Marcos.

D’aquesta manera, es descriuen les activitats desenvolupades per a l’ocasió, amb especial èmfasi en les contribucions dels pobles i les viles col·laboradores. Cada un dels números de la revista, en to elogiós i com a manifestació de gratitud, explica i enalteix algun dels vincles que lliguen cada un dels pobles amb la vila de Sineu. Així, Pollença, amb una referència a la festa del Corpus i el ball de les àguiles, que actuaren a Sineu; l’actuació de la Schola Lucana, integrada per l’Escolania de Lluc i els Germans Escolars de la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors; dues notes de Sebastià Miralles i Jaume Cabrer sobre els cossiers de Montuïri; la representació de l’obra de teatre Cecília de Solanda, del poeta i dramaturg Guillem Colom, en representació de Sant Joan; els vincles amb la vila de Muro a través del convent dels mínims i l’actuació de la banda Unión Artística Murense; l’agrupació folklòrica Aires de Muntanya de Selva; el ball dels moratons de Manacor; la banda Santa Cecília de Porreres i les aportacions del rector Lluís Crespí Niell; l’obra de l’escultor Joan Maimó Vadell, de Felanitx; la coral femenina de Santa Cecília i la Rondalla del Patronat de Llucmajor i, finalment, la fita dels tres termes que assenyala el punt d’unió dels tres municipis integrats en l’antic Sinium: Sineu, Sant Joan i Llorito. Entre el 6 d’octubre de 1946 i el 20 de juliol de 1947, se n’editaren 13 números, a la impremta Mossèn Alcover. L’edició és íntegrament en castellà.

Andreu Ramis Puig-gros


La creació d'aquesta col·lecció digital ha esta possible gràcies a la generosa contribució del senyor Joan Vanrell Torelló qui va deixar el seu fons documental a la Universitat de les Illes Balears per a la seva digitalització i posterior catalogació, a través de la signatura del "Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Joan Vanrell Torelló per a la incorporació de diverses publicacions periòdiques a la Biblioteca Digital de les Illes Balears"

Aquesta col-lecció consta de 13 articles