Registro completo
Títol:     Puig Tomir. Des de Lluc, per Es Pedregaret i Alcanella
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Tomir ; Mallorca Descripcions i viatges ; Tomir (Escorca) Descripcions i viateges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Tomir ; Majorca (Spain) Description and travel ; Tomir(Spain) Description and Travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 79
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess