Registro completo
Títol:     Puig de Galatzó (Per Es Ratxo i Galatzó)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Galatzó ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Galatzó (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Galatzó ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Galatzó (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 68
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess