Registro completo
Títol:     Puig d’En Gironella (Per Llinàs i el Coll de Tirapau)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Gironella ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Gironella (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de Gironella ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Gironella (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 65
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess