Registro completo
Títol:     Castell de Santueri - Puig de Sant Salvador (Felanitx)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador ; Mallorca Descripcions i viatges ; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Felanitx) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Castell Santueri-Puig de Sant Salvador ; Majorca (Spain) Description and travel ; Castell Santueri-Puig de Sant Salvador (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 59
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess