Registro completo
Títol:     Puig Tomir (Pel Pas del Diable)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig Tomir ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig Tomir (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig Tomir ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig Tomir (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 58
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess