Registro completo
Títol:     Camí Vell de Pollença a Lluc
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Lluc ; Mallorca Descripcions i viatges ; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges ; Lluc (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Lluc ; Majorca (Spain) Description and travel ; Pollensa (Spain) Description and travel ; Escorca (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 36
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess