Registro completo
Títol:     Ses Basses de Mortitx
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ses Basses de Mortitx ; Mallorca Descripcions i viatges ; Ses basses de Mortitx (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ses basses de Mortitx ; Majorca (Spain) Description and travel ; Ses Basses de Mortitx (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 35
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess