Registro completo
Títol:     Puig de Sa Creu - Sa Mola (Des de Caimari, per Ses Rotes i Can Bajoca)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de sa Creu ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de sa Creu (Selva) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Puig de sa Creu ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de sa Creu (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 34
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess