Registro completo
Títol:     Orient - Serra de la Rateta - Orient (Per Comasema i el Pas de Na Maria)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Serra de la Rateta ; Mallorca Descripcions i viatges ; Serra de la Rateta (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Serra de la Rateta ; Majorca (Spain) Description and travel ; Serra de la Rateta (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 22
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess