Registro completo
Títol:     Artà - Ermita de Betlem
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Ermita de Betlem ; Mallorca Descripcions i viatges ; Ermita de Betlem Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Ermita de Betlem ; Majorca (Spain) Description and travel ; Ermita de Betlem (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 20
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess