Registro completo
Títol:     La Capella Blava
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca La Capella Blava ; Mallorca Descripcions i viatges ; La Capella Blava (Selva-Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca La Capella Blava ; Majorca (Spain) Description and travel ; La Capella Blava (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 19
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess