Registro completo
Títol:     Santa Maria del Camí - Avenc de Coanegra (Pel Torrent del Freu)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Santa Maria del Camí Avenc de Coanegra ; Mallorca Descripcions i viatges ; Avenc de Coanegra (Mallorca) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès: Hiking Spain Majorca Avenc de Coanegra ; Majorca (Spain) Description and travel ; Avenc de Coanegra (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 12
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess