Registro completo
Títol:     Sant Jordi - Puig de Galdent - Sant Jordi (Per la vall de Punxuat)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) ; Mallorca Descripcions i viatges ; Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès: Hiking Spain Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) ; Majorca (Spain) Description and travel ; Puig de Galdent (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 8
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess