Registro completo
Títol:     Port de Sóller - Bàlitx d’Amunt - Sóller (Pel Pas de S’Heura)
Autor/es García Pastor, Jesús
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Sóller ; Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges ; Balitx d'Amunt (Sóller) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Soller ; Soller(Spain) Description and travel ; Balitx d'Amunt (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 2
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess