Registro completo
Títol:     Pollença - Castell del Rei
Autor/es García Pastor, Jesús (Fotografies i tex)
Matèries en català: Excursionisme Mallorca Pollença ; Pollença (Mallorca) Descripcions i viatges ; Castell del Rei (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès: Hiking Spain Pollensa ; Pollensa (Spain) Description and travel ; Castell del Rei (Spain) Description and travel
Abstract:  Abstract not available
Font:  Rutes Amagades de Mallorca, núm. 1
Identificador:  P.M. 772 - 1964
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess