Examina


Sa Comuna de Bunyola (Pels cingles d’Honor)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 45
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Comuna de Bunyola; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Comuna de Bunyola (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Comuna de Bunyola; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Comuna de Bunyola (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sa Mola des Ram (Des d’Esporles, per l’ermita de Maristella)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 47
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Mola des Ram; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Mola des Ram (Esporles)
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Mola des Ram; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Mola des Ram (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sa Talaia de la Victoria (Alcúdia)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 40
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Talaia de la Victoria; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Talaia de la Victoria; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Talaia de la Victoria (Alcudia)
PDF -45 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sant Jordi - Puig de Galdent - Sant Jordi (Per la vall de Punxuat)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 8
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor); Mallorca Descripcions i viatges; Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès:Hiking Spain Puig de Galdent (Algaida-Llucmajor); Majorca (Spain) Description and travel; Puig de Galdent (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Santa Maria del Camí - Avenc de Coanegra (Pel Torrent del Freu)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 12
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Santa Maria del Camí Avenc de Coanegra; Mallorca Descripcions i viatges; Avenc de Coanegra (Mallorca) Descripcions i viatges)
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Avenc de Coanegra; Majorca (Spain) Description and travel; Avenc de Coanegra (Spain) Description and travel
PDF -52 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Serra de Ternelles. I. Pollença - Coll de la Roteta - Pla de les Mates Velles
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 49
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de Ternelles (Pollença) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel
PDF -33 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Serra de Ternelles. II. Pla de les Mates Velles - Pollença
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 50
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1971
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Serra de Ternelles; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de Ternelles Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de Ternelles; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de Ternelles (Spain) Description and travel
PDF -32 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Ses Basses de Mortitx
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 35
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1969
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Ses Basses de Mortitx; Mallorca Descripcions i viatges; Ses basses de Mortitx (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Ses basses de Mortitx; Majorca (Spain) Description and travel; Ses Basses de Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sóller - Puig de l’Ofre (Pel Barranc de Biniaraix)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 21
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges Puig de l'Ofre; Puig de l'Ofre (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig de l'Ofre; Majorca (Spain) Description and travel; Puig de l'Ofre (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sóller - Sa Calobra. I. Sóller - Torre de Sa Seca
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 69
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Calobra; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Calobra (Escorca) Description and travel
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Calobra; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Calobra (Spain) Description and travel
PDF -46 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sóller - Sa Calobra. II. Sa Costera - Cala de Tuent
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 70
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Sa Costera; Mallorca Descripcions i viatges; Sa Costera (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Sa Costera; Majorca (Spain) Description and travel; Sa Costera (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Sóller - Sa Calobra. III. Sa Calobra - Port de Sóller
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 71
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1975
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Port de Sóller; Mallorca Descripcions i viatges; Port de Sóller (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Port de Sóller; Majorca (Spain) Description and travel; Port de Sóller (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Solleric - Puig d’Amós - Solleric (Per Comasema)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 9
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Alaró (Puig d'Amos); Mallorca Alaró Descripcions i viatges; Puig d'Amos (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Alaró (Puig d'Amos); Majorca (Spain) Description and travel; Puig d'Amos (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución