Examina


Orient - Serra de la Rateta - Orient (Per Comasema i el Pas de Na Maria)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 22
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Serra de la Rateta; Mallorca Descripcions i viatges; Serra de la Rateta (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Serra de la Rateta; Majorca (Spain) Description and travel; Serra de la Rateta (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución