Examina


Mancor de la Vall - Massanella (Per El Rafal i Els Tossals Vells)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 17
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Massanella; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain)
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Miner - La Mola. Des de Campanet, per Gabellí i Biniatró
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 82
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1979
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Miner-La Mola; Mallorca Descripcions i viatges; Miner-La Mola (Campanet) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Miner-La Mola; Majorca (Spain) Description and travel
PDF -50 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Morro de Sa Vaca
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 27
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Morro de sa Vaca; Mallorca Descripcions i viatges; Morro de sa Vaca (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Morro de Sa Vaca; Majorca (Spain) Description and travel; Morro de sa Vaca (Spain) Description and travel
PDF -39 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Mortitx - Cova de ses Bruixes - Mortitx
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 6
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Mortitx; Mallorca Descripcions i viatges; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Mortitx (Escorca); Majorca (Spain) Description and travel; Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Mortitx - La Malé (Per Pedruixella i Ariant)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 13
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Pollença (Mortitx); Mallorca Descripcions i viatges; Mortitx (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca (Mortitx); Majorca (Spain) Description and travel; Mortitx (Spain) Description and travel
PDF -49 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución