Examina


Valldemossa - Sa Gubia (Per Pastoritx i Muntanya)
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 4
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1965
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Valldemossa; Mallorca Descripcions i viatges; Valldemossa (Mallorca) Despcripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Valldemossa; Majorca (Spain) Description and travel; Valldemossa (Spain) Description and travel
PDF -48 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Volta del Puig Roig
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 28
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Puig Roig (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Puig Roig; Majorca (Spain) Description and travel; Puig roig (Spain) Description and travel
PDF -40 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución