Examina


Torre de Lluc
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 26
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torre de Lluc; Mallorca Descripcions i viatges; Torre de Lluc (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torre de Lluc; Majorca (Spain) Description and travel; Torre de Lluc (Spain) Description and travel
PDF -41 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Torrent de Pareis. I) Escorca - L’Entreforc i la Fosca
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 15
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1966
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca (Torrent de Pareis); Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel
PDF -47 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Torrent de Pareis. II) L’Entreforc - La Calobra
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 16
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1967
Matèries en català:Excursionisme Mallorca; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent de Pareis (Mallorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent de Pareis; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent de Pareis (Spain) Description and travel
PDF -52 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Torrent del Gorg Blau. I. Almallutx - Gorg Blau - Turixant
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 38
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Gorg Blau; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Gorg Blau; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel
PDF -31 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Torrent del Gorg Blau. II. Turixant – S’Entreforc
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 39
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1970
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torrent del Gorg Blau; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent del Gorg Blau (Escorca) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent del Gorg Blau; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent del Gorg Blau (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución
Torrent d’Almadrà
Rutes Amagades de Mallorca, núm. 30
García Pastor, Jesús ; Rosselló Simonet, Melcior (Gràfic dels intineraris) .
Data:1968
Matèries en català:Excursionisme Mallorca Torrent d'Almadrà; Mallorca Descripcions i viatges; Torrent d'Almadrà (Lloseta) Descripcions i viatges
Matèries en anglès:Hiking Spain Majorca Torrent d'Almadrà; Majorca (Spain) Description and travel; Torrent d'Almadrà (Spain) Description and travel
PDF -44 p. - 
Ver en alta resolución -Ver en baja resolución