Portal Social


Portal Social

El Centre de Documentació en Polítiques i Serveis Socials, PORTAL SOCIAL, en neix amb la intenció de donar suport documental a tot el col-lectiu que treballa en el camp dels serveis socials i amb la vocació de constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre polítiques i serveis socials, aquí podreu consultar documentació electrònica de temàtica social en diferentes opcions de recerca: texte lliure, autors, matèries, etc, en definitiva, un col.leció en format electrònic de fàcil accés i consulta per professionals del sector dels serveis socials.

El Màster MISO (Màster en Intervenció Socioeducativa amb Menors i  Família) té com a objectius: 1) facilitar l'adquisició de coneixements  aprofundits en les àrees de coneixement necessàries per a l\'exercici de  la intervenció familiar; 2) capacitar per al diagnòstic sobre la  situació i sobre les relacions familiars al llarg dels diversos cicles de la vida; 3) formar als alumnes en la pràctica de l\'exercici  professional de la intervenció familiar; 4) capacitar per al disseny, desenvolupament i avaluació de diverses estratègies d'intervenció; i 5) proporcionar una formació que capaciti per investigacions de futurs professionals de la intervenció familiar.

Aquesta col-lecció consta de 4839 articles