Examina


Estudi internacional comparat dels sistemes d'avaluació de necessitats (Codi d'assignatura 10891) [1]
Models d'intervenció educativa per a la competència familiar (Codi d'assignatura 10895) [1]
Sistemes interns d'avaluació de programes, serveis i institucions de menors (Codi d'assignatura 10988) [1]