Examina


Darreres aportacions sobre història de la família i la infància en Europa... (Codi d'assignatura 10986) [9]
Dret del menor i de la família (Codi d'assignatura 10889) [14]
El treball corporal i perspectives psicomotrius actual (Codi d'assignatura 10827) [10]
Estudi internacional comparat dels sistemes d'avaluació de necessitats (Codi d'assignatura 10891) [15]
Intervenció en dèficit d'atenció/hiperactivitat (TDAH) (Codi d'assignatura 10899) [12]
Investigacions sociològiques i antropològiques avançades sobre família i parentiu (Codi d'assignatura 10985) [17]
L'activitat física i l'esport com estratègia de socialització entre pares (Codi d'assignatura 10901) [13]
La investigació qualitativa (Codi d'assignatura 10989) [11]
Mediació en Contextos Socials i Educatius (Codi d'assignatura 10896) [13]
Models d'intervenció educativa per a la competència familiar (Codi d'assignatura 10895) [15]
Models i tècniques d'Intervenció en acollida i adopció (Codi d'assignatura 10900) [9]
Polítiques europees i serveis educatius a la primera infància (Codi d'assignatura 10903) [13]
Practiques d'intervenció amb menors (Codi d'assignatura 10904) [6]
Relació entre família, l'escola i els Serveis Socials (Codi d'assignatura 10894) [18]
Sistemes interns d'avaluació de programes, serveis i institucions de menors (Codi d'assignatura 10988) [22]
Tècniques d'intervenció educatives i conductuals en menors i família (Codi d'assignatura 10898) [7]
Técniques d'anàlisi multivariable aplicades al modelatge estadístic en la investigació científica (Codi d'assignatura 10987) [4]