Examina


Generalitat de Catalunya [1]
Generalitat de Catalunya |Consorci de Serveis Socials de Barcelona [2]
Generalitat de Catalunya|Departament de salut [1]
Generalitat Valenciana [1]
Gobierno de Aragón [1]
Govern de les Illes Balears [63]
Govern de les Illes Balears|Consell Econòmic i Social (CES) [6]
Govern de les Illes Balears|Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració [16]
Govern de les Illes Balears|Conselleria d'Economia i Competitivitat [1]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Família i Serveis Socials [1]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Salut, Família i Benestar Social [4]
Govern de les Illes Balears|Conselleria de Salut i Consum [23]
Govern de les Illes Balears |Conselleria de Serveis Socials i Cooperació [2]
Govern de les Illes Balears |Conselleria d'Esports i Joventut [3]
Govern de les Illes Balears |Conselleria de Treball i Formació [1]
Govern de les Illes Balears|Dirección General de Servicios Sociales [1]
Govern de les Illes Balears|Institut Balear de la Dona [14]
Govern de les Illes Balears|Observatori Balear de la Cooperació i les Migracions [2]
Govern de les Illes Balears |Oficina de defensa dels drets dels menors (ODDM) [23]
Govern de les Illes Balears|Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació [1]
Grup d'educadors de carrer i treball amb menors (GREC) [1]
Ilustre Ayutamiento de la villa de San Bartolomé de Tirajana [1]
Institut Balear d'Estadística (IBAE) [5]
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) [2]
Institut d'estudis socials avançats (IBES) [1]
Institut municipal de persones amb disminució [1]
Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) [1]
A. J. Abierto hasta el amanecer [1]