Examina


Abandó dels estudis (Educació secundària) [2]
Absentisme laboral [1]
Abús sexual envers els infants [39]
Abús sexual envers els infants -- Prevenció [2]
Accessibilitat web [1]
Acolliment familiar [20]
Adaptació (Psicologia) [1]
Adaptació social [1]
Addiccions--Prevenció [1]
Addicció a internet [1]
Addictes [4]
Administració local [3]
Adolescentes [1]
Adolescents [36]
Adolescents--Assistència institucional [1]
Adolescents--Conducta sexual [3]
Adolescents--Consum d'alcohol [3]
Adolescents--Maltractament [3]
Adolescents--Protecció, assistència, etc. [1]
Adolescents--Salut mental [1]
Adolescència [1]
Adopció [22]
Adopció--Aspectes psicològics [1]
Adopció internacional [3]
Adopció internacional--Dret i legislació [1]
Afecte (Psicologia) [2]
Agents de salut [1]
Agressivitat en els infants [1]
Ajuda humanitària [3]
Alcoholisme [29]
Alcoholisme--Mortalitat [1]
Alcoholisme--Prevenció [10]
Alcoholisme--Tractament [6]
Alzheimer, Malaltia d' [35]
Anàlisi didàctica (Ciències socials) [1]
Anàlisi multivariable [2]
Aprenentatge social [1]
Apàtrides [1]
Armes [1]
Assetjament escolar [6]
Assetjament escolar -- Prevenció [1]
Assetjament psicològic en el lloc de treball [1]
Assetjament psicològic entre iguals [28]
Assetjament sexual [9]
Assistència domiciliària [1]
Assistència mèdica [1]
Assistència mèdica--Cost [1]
Assistència sanitària [1]
Assistència social [5]
Assistència social--Cost [1]
Associacionisme [1]
Associacions, institucions, etc [2]
Atenció [1]
Atenció centrada en el pacient [4]
Atenció domiciliària [3]
Atenció precoç [3]
Atenció primària [2]
Audiovisuals--Supressió de barreres arquitectòniques [1]
Autisme [2]
Autoconcepte en l'adolescència [1]
Avaluació [3]
Avaluació en programes socials [26]
Avis i néts [1]
Avortament [5]