Examina


Barcelona: actuacions municipals per a les persones amb discapacitat -Ajuntament de Barcelona2007. (Més informació)
30 anys treballant per les persones amb discapacitat, Barcelona: una ciutat per a tothom -Institut municipal de persones amb discapacitat2009. (Més informació)
Barcelona una ciutat per a tothom. 30 anys treballant amb les persones amb discapacitat 2009. (Més informació)
Bases sociales y culturales de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal -González-Anleo Sánchez, Juan María2007. (Més informació)
Bon disseny i per a tothom :un minut de reflexió per als professionals del disseny. Pensar amb la diversitat, una aportació creativa, divertida i útil -Comitè Català de Representants de Minusvàlids, Consorci de Recursos i Documentació per a la Diversitat, Foment de les Arts Decoratives ...[et al.]2003. (Més informació)
Breu resum de l'informe sobre el consum de drogues a les Illes Balears :enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues a Espanya 2009/2010 -Seguí González, Priscila2011. (Més informació)
Buenas prácticas y retos para los programas de ocio saludable -Arbex Sánchez, Carlos (Més informació)
Buen trato a las personas mayores -Dancausa Treviño, María Concepción (dir.)2013. (Més informació)