Examina


50 años de pobreza, 50 años de desarrollo -Fanjul, Gonzalo ; Ladra, Sandra2006. (Més informació)
50 i +=cinquanta i més :Memòria 2011 Càritas2012. (Més informació)
50 + LGTB :persones grans lesbianes, gais, trans i bisexuals a la ciutat de Barcelona -Mesquida, Josep Maria ; Quiroga, Violeta ; Boixadós, Adela2015. (Més informació)
50 mitos del tabaco -Córdoba, Rodrigo ; Samitier, Encarna2009. (Més informació)