Examina


30 anys treballant per les persones amb discapacitat, Barcelona: una ciutat per a tothom -Institut municipal de persones amb discapacitat2009. (Més informació)
3,2,1...Prevenció! :guia de recomanacions per a la prevenció del consum de drogues des de l'àmbit esportiu -Sot, Eulàlia (coord.) ; Soldevilla, Albert ; Puentes, Núria2016. (Més informació)
3er Informe Discapacidad y Familia 2014. (Més informació)