Examina


XADPEP: Xarxa d'atenció directa a persones que exerceixen la prostitució a Palma :comunicació -León, Nieves ; Ortega, Susana ; Colom, Antoni2009. (Més informació)
Xarxa segura IB: Internet segura per els menors a les Illes Balears. num 1 -Govern de les Illes Balears2004. (Més informació)
Xarxa segura IB: Internet segura per els menors a les Illes Balears. num 2 -Govern de les Illes Balears2004. (Més informació)
Xarxa segura IB: Internet segura per els menors a les Illes Balears. num 3 -Govern de les Illes Balears2005. (Més informació)
Xarxa segura IB: Internet segura per els menors a les Illes Balears. num 4 -Govern de les Illes Balears2005. (Més informació)
Xarxes de coneixement i innovació -Bou, Elena ; Svejenova, Silviya2009. (Més informació)
II Congreso nacional sobre Universidad y Discapacidad, XI Reunión del Real Patronato sobre discapacidad :conclusiones y propuestas de actuación2007. (Més informació)
XIV Dictamen del Observatorio :de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia2014. (Més informació)
XIX Dictamen del Observatorio de la dependencia 2019. (Més informació)
XV Dictamen del Observatorio :de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia2015. (Més informació)
XVI Dictamen del Observatorio :de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia2016. (Més informació)
XVII Dictamen del Observatorio :de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia2017. (Més informació)
XVII Dictamen del Observatorio de la dependencia :Comunidades Autónomas2017. (Més informació)
XVIII Dictamen del Observatorio :Comunidades Autónomas2018. (Més informació)
XX anys de prevenció i tractament de les drogodependències a les Illes Balears 2008. (Més informació)
XX Dictamen del Observatorio de la dependencia 2020. (Més informació)
XXI Dictamen del Observatorio 2021. (Més informació)