Examina


VII Informe del Observatorio de la Realidad Social :de la coyuntura a la estructura. Los efectos permanentes de la crisis -Equipo de estudios de Cáritas española2012. (Més informació)
VII Informe mayores de 45 años en el mundo laboral 2015. (Més informació)
VII Informe perfil de la mujer trabajadora 2013. (Més informació)
V Informe Monomarentalidad y empleo -Fundación Adecco2016. (Més informació)
V Informe Tecnología y Discapacidad :resum -Keysight technologies ; Fundación Adecco2016. (Més informació)
Violència contra les dones :violació dels drets humans, guia de recursos (Més informació)
Violència de gènere :dades del municipi de Palma. Novembre 2008 -Observatori municipal de la igualtat2008. (Més informació)
Viure i conviure a Palma :guia bàsica de recursos per a la incorporació ciutadana -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Vivir y convivir en Palma :guia básica de recursos para la incorporación ciudadana (Més informació)