Examina


Parkinson...un as en la manga -Molero Ruiz, José Luis2008. (Més informació)
Parlem de l'alcohol. Guia per l'alumnat :adolescència i alcohol2006. (Més informació)
Participació infantil i adolescent a la ciutat de Barcelona -Maranzana, Luciano ; Gómez-Granell, Carme2011. (Més informació)
Un disseny per a tothom, un minut de reflexió per els professionals del disseny, pensar en la diversitat, una aportació positiva, creativa i útil -Labanda, Jordi il.2004. (Més informació)
Perspectiva de género aplicada a las drogodependencias 2008. (Més informació)
Perspectiva de género en la intervención social con mujeres :Mesa redonda. 28 de octubre de 2004 -García-Casarrubios Marcos de León, Manuela2004. (Més informació)
Per un bon ús d'internet i dels videojocs  (Més informació)
Pla Barcelona interculturalitat  (Més informació)
Pla d'acció de drogodependències de Barcelona 2006-08 :aprovat definitivament al Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona 24 de ferbrer de 2006 -Ajuntament de Barcelona2006. (Més informació)
Pla d'addiccions i drogodependències de les Illes Balears (PADIB) :enquesta domiciliària a Balears 2007-2008. Resum de resultats2008. (Més informació)
Pla d'Igualtat de Gènere de Palma :2017-2021 -Simonet, Margalida ; Altès, Eulalia ; Bonnail, Marta (Més informació)
Pla estratègic de serveis socials 2011-2014 :diagnòstic per a l'elaboració del pla estratègic - Vol.I[s.d.]. (Més informació)
Pla estratègic de serveis socials 2011-2014 :eixos estratègics i mesures - Vol.II[s.d.]. (Més informació)
Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2009-2009  (Més informació)
Pla municipal per a la inclusió social: Barcelona inclusiva 2005-2010  (Més informació)
Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual. 2010-2015 [s.d.]. (Més informació)
Pla Municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere :mesures per la igualtat LGTBI 2016-2020 -Ajuntament de Barcelona2016. (Més informació)
Pla municipal per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2006-2009 :resultats del procés d'avaluació. Juny 2008 -Observatori municipal de la igualtat2008. (Més informació)
Plan de actuación en drogodependencias y adicciones de las Illes Balears :2007-2011 -Jaume Roig, Bartomeu (dir.) ; Agius Pelegrín, Ana ...,[et al.] (Més informació)
Plan de adicciones de la ciudad de Madrid 2017-2021 -Instituto de adicciones de la ciudad de Madrid2017. (Més informació)
Plan de familia, infancia y adolescencia de la ciudad de Madrid :2010-20132010. (Més informació)
Plan de trabajo inmigración 2008-2011 2008. (Més informació)
Planificació de serveis socials per a persones amb discapacitat intel·lectual. 2011-2015 :informe final2010. (Més informació)
Planificació de serveis socials per a persones majors amb dependènica. 2011-2015 :informe final2010. (Més informació)
Planificación de servicios sociales para personas mayores con dependencia. 2011-2015 :informe final2010. (Més informació)
Plan municipal de apoyo a la familia (2005-2008) 2005. (Més informació)
Plan sociosanitario del Principado de Asturias :2019-20212019. (Més informació)
Pla per la Justícia de Gènere :2016-2020 -Ajuntament de Barcelona2016. (Més informació)
Població i mercat de treball a Palma :Any 2005. Una comprativa inframunicipal -Riera Tur, Delia...[et al.] ; Observatori municipal de la igualtat2005. (Més informació)
Población extranjera en el muncipio de Palma a 1.1.2007 -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Población inmigrante y nivel educativo :en el municipio de Palma. Curso 2004-2005 -Observatori municipal de la igualtat2005. (Més informació)
Població per barris de Palma :Padró municipal de l'Ajuntament de Palma 1-1-20112011. (Més informació)
Població per barris de Palma 1-1-2008 :Padró municipal de l'Ajuntament de Palma2008. (Més informació)
Pobresa infantil a Catalunya :informe FEDAIA -Martínez, Sònia (dir.)2012. (Més informació)
Políticas públicas y distribución de la renta -Ruiz-Huerta Carbonell, Jesus (Més informació)
Por un reparto igualitario del tiempo: tiempos para vivir lo personal, convivir lo afectivo y para trabajar -Gascón Vera, Paloma ; Moreno Romero, Ana ; Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid2007. (Més informació)
Presente y futuro de las entidades representativas de los educadores sociales :una visión del pasado hacia el presente -Franco, Juan Francisco2001. (Més informació)
Presupuestos públicos y financiación de la atención a la dependencia :la cuadratura del círculo -Barriga Martín, Luís A.2012. (Més informació)
Prevenció de relacions abusives de parella :recomanacions i experiències -González Tavira, Yolanda ; Saiz Lloret, Margarida (coord.) ; Cánovas Fuentes, Elena..., [et al.]2010. (Més informació)
Preventing child sexual abuse within youth-serving organizations :getting started on policies and procedurees -Audage, Saul J.2007. (Més informació)
Preventing falls :a guide to implementing effective community-based fall prevention programs2015. (Més informació)
Primeres dades de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona :satisfaccions, percepcions i expectatives -Pineda Rüeg, Laia (coordinació del projecte) ; Corominas Pérex, Maria Josep ...[et al.]2017. (Més informació)
Principales actuaciones 2012-2015 del Ayuntamiento de Madrid a favor de la infancia y la adolescencia 2016. (Més informació)
Principales conclusiones: investigación cualitativa, las necesidades de los inmigrantes en el ámbito del consumo de drogas 2004. (Més informació)
Principios ideológicos del CGCEES  (Més informació)
Prioridades de derechos humanos para 2014-2015 -Amnistía Internacional2014. (Més informació)
Programa de atención a las personas mayores -Ayuntamiento de Madrid2002. (Més informació)
Programa de intervención precoz en situaciones de violencia filio parental :descripción, protocolización y evaluación -Ibabe, I. ; Amoso, A. ; Elgorriaga, E.2019. (Més informació)
Programa municipal para la infancia y la adolescencia 2007-2010 2007. (Més informació)
Projecte educatiu de ciutat [s.d.]. (Més informació)
Projecte per a l'autonomia personal i la vida independent -Institut Municipal de Persones amb Discapacitat2006. (Més informació)
Propuesta para la evaluación de la calidad de trabajo, atención e intervención social -Gil Bermejo, José Luis2004. (Més informació)
Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una Estrategia de Inclusión Social 2020 en España 2010. (Més informació)
La Barcelona metropolitana els propers vint anys, prospectiva de mercat de treball, demografia i habitatge 2003. (Més informació)
Protección de las personas físicas en situación de quiebra económica :reflexiones y propuestas2011. (Més informació)
Protocol d'actuacións en casos de violència de gènere :serveis i recursos adreçats a dones en cas de violència de gènere -Ajuntament de Cornellà (Més informació)
Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o exparella -Álvarez Freijo, Marta ...[et al.]2011. (Més informació)
Protocol interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència masclista i en casos d'atacs sexuals de les Illes Balears -Govern de les Illes Balears (Més informació)
Punts d'informació jurídica a les dones :Mallorca -Institut Balear de la Dona (IBD)2008. (Més informació)