Examina


Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 20142015. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 20152016. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2017 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2018. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2016 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2017. (Més informació)
Dades d'atenció de la XADPEP :memòria conjunta 2018 -Metges del Món ; Creu Roja Illes Balears ; Casal Petit2019. (Més informació)
Dades de gènere al municipi de Palma :setembre 2007 -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Dades estadístiques d'unitats familiars i menors al municipi de Palma -Observatori municipal de la immigració ; Riera Tur, Delia...[et al.]2006. (Més informació)
Dades més significatives de la memòria de Càritas Menorca 2013 :Informe2014. (Més informació)
Dades remeses desde Espanya. Banc d'Espanya 2006 :(les dades oficials disponibles sobre remeses realitzades pel Banc d'Espanya, no segreguen la informació per CCAA, ni per províncies) -Aubarell, Gemma ; Aragall, Xavier2006. (Més informació)
Dados y datos I :Cómic hacia la estadística con probabilidad 0.95 de serlo -Cubero, Javier ; Montserrat i Moll, Antoni (dir.) ; Pipó Jaldó, José Antonio (dir.)2001. (Més informació)
Dados y datos II :Cómic discreto de espatística para un aprendizaje continuo -Cubero, Javier ; Marquès Caldentey, Maria (dir.) ; Font Rosselló, Miquel (dir.)2005. (Més informació)
Dados y datos III :El paso de la incertidumbre al riesgo -Sansó Rosselló, Andreu (dir.) ; Perelló Femenia, Damià (coord.) ; Fernández Vázquez, Sara (coord.) ; Cubero, Javier2010. (Més informació)
Dangerous liaisons :the connection between prostitution and drug abuse[2013]. (Més informació)
Datos estadísticos por CMSS-2007 :Anexo a: Población extranjera en el Municipio de Palma -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Las personas mayores en el municpio de Palma, datos globales y por CMSS 2008. (Més informació)
Datos y cifras. Curso escolar 2009/2010 2009. (Més informació)
Davant la probresa i la exclusió social , què hi puc fer, jo?  (Més informació)
Debate general sobre mujeres y niñas con discapacidad -Comité de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad2014. (Més informació)
Debates fundamentales en el marco de la inclusión social en España 2010. (Més informació)
Debates y dilemas en torno a la prostitución y la trata 2014. (Més informació)
Debats i lectures sobre polítiques de joventut -Llopart, Íngrid ; Serracant, Pau2004. (Més informació)
Decadència de la institució escolar i conflictes entre principis -Dubet, François2010. (Més informació)
Decàleg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :decàleg per un tractament informatiu adequat de les persones joves (Més informació)
Decálogo para una imagen social apropiada de la discapacidad  (Més informació)
Decálogo para un uso apropiado de la imagen social de las personas con discapacidad -Comisión de Imagen Social de la Discapacidad y Medios de Comunicación del CERMI Estatal2011. (Més informació)
De cara a la ciutadania, de cara al català: guia d'acolllida lingüística per el personal de les administracions públiques i entitats prestadores de serveis públics  (Més informació)
II Cumbre europea de mujers en el poder: "Declaración de Cádiz". Hacia sociedades eficientes y sostenibles, Declaración de Cádiz 2010. (Més informació)
Declaración de Guanajuato 2010. (Més informació)
Declaración sobre la protección de los niño  (Més informació)
Decret 40/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen els procediments d’acolliment familiar, d’adopció i de determinació d’idoneïtat -Conselleria de Presidència i Esports del Govern Balear2006. (Més informació)
Deficiències, discapacitats i minusvalideses de la premsa, anàlisi de les informacions publicades als diaris de Mallorca -Amer Ballester, Catalina2009. (Més informació)
La dirección y el liderazgo de organizaciones de servicios personales a personas en situación de dependencia (XI), definición de modelos residenciales y convivenciales para personas mayores dependientes: de la importancia de los físico y arquitectónico a lo cualitativo y el estilo de atención -Martínez Rodríguez, Teresa (Més informació)
Definición, uso e interpretación de los indicadores de los Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social :guía metodológica (Més informació)
De géneros, familias e infancias :AFIN Newsletter - Vol.9 -Grau, Esther ; Marre, Diana2009. (Més informació)
Dejadnos crecer :menores migrantes bajo tutela institucional -Empez, Núria (coord.)2014. (Més informació)
De juramentos a libros de normas. :un exámen crítico de los códigos de ética en las profesiones sociales -Banks, Sarah2001. (Més informació)
De la dependència a l'autonomia :un model en qüestió? -Feu, Jordi2012. (Més informació)
De la dependència a l'emancipació dels joves tutelats i extutelats :claus per a l'acompanyament en aquest procés -Camacho Salazar, Julián2013. (Més informació)
De la teoría pedagógica a la práctica educativa. El hogar "pont" del centre socioeducatiu de Es Pinaret. Mallorca -Escoda Trobat, Marta ; Ribas Galumbo, Elisa2004. (Més informació)
De la violencia se sale :17+2 historias de vida -Delegación del Gobierno para la Violencia de Género2014. (Més informació)
Del discurso machista a la violencia de género -González Hermosilla, Fernando (Més informació)
De l’escola bressol a les polítiques per a la petita infància -Blasco, Jaume2016. (Més informació)
De les observacions als indicadors: el mòdul de suport a la gestió del risc en infància i adolescència -Monserrat, Carme,...[et al.]2014. (Més informació)
De les "pastilles",...parlem-ne :informació i consells per a educadors -Generalitat de Catalunya (Més informació)
De les "pastilles",...parlem-ne :informació i consells educatius per a pares i mares -Generalitat de Catalunya (Més informació)
Delitos incalificables contra niñas y niños :violencia sexual en situaciones de conflicto2013. (Més informació)
De llengua, diferència i context -Lledo Cunill, Eulàlia2005. (Més informació)
De los "hijos del corazón" a los "niños abandonados" :contrucción de "los orígenes" en la adopción en España -Román Sobrino, Beatriz San2013. (Més informació)
Dementia in Europe : Yearbook 2018 :comparison of national dementia strategies in Europe -Alzheimer Europe (Més informació)
Democràcia, participació i joventut :una anàlisi de l'enquesta de participació política 2011 -Soler i Martí, Roger2011. (Més informació)
Democracia representativa paritaria y participativa de las mujeres -Infante Castrillo, Nina (Més informació)
Demografia i habitatge a Espanya i a les CC.AA -Oliver i Alonso, Josep2005. (Més informació)
Jóvenes en una sociedad cambiante, Demografía y transiciones a la vida adulta 2008. (Més informació)
Demography report 2008 :meeting social needs in an aeging society2008. (Més informació)
Dependencia y atención sociosanitaria 2000. (Més informació)
Dependencia y familia :una perspectiva socio-económica -Dizy Menéndez, Dolores (dir.)2010. (Més informació)
Depender no mola :guía informativa sobre adicciones -Soriano García, Noemi ; Barberá Roselló, Blanca ; Palau, Sergi (autor pictogramas)Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;  (Més informació)
De políticas y subjetividades. Nuevas estrategias de intervención en dispositivos de inclusión socio-educativa y laboral para jóvenes en Argentina :2008-2016 -Ferraris, Sabrina ; Roberti, Eugenia ; Burgos, Alejandro ; Pozzer, José Antonio2016. (Més informació)
Deporte, recreación y juego -UNICEF2004. (Més informació)
Deporte y reeducación de conductas antisociales en prisión :principales experiencias -Castillo Algarra, Joaquina (Més informació)
Depresión :una crisis global2012. (Més informació)
Depresión. No, gracias :Saber envejecer. Prevenir la dependencia (Més informació)
Depressió social i acceleració dels símptomes de dualització social 2013. (Més informació)
Derecho a la intimidad de las víctimas de delitos de violencia de género :derecho al anonimato de las víctimas -Instituto Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) ; Porres García, Izaskun ; Odiozola Guruchaga, Miren2018. (Més informació)
Derecho al trabajo de las personas con discapacidad -Esteban Legarreta, Ricardo2003. (Més informació)
Derecho a un futuro :las negociaciones sobre el cambio climático deben tener en cuenta a los niños2010. (Més informació)
Derecho penal sexual y reforma legal: análisis desde una perspectiva político criminal -Gómez Tomillo, Manuel (Més informació)
Derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 2010. (Més informació)
Derechos de la infancia y COVID-19 :oportunidades de acción para que los gobiernos locales apoyen a la infancia y sus familiares durante la pandemia del nuevo coronavirus -Ciudades amigas de la infancia2020. (Més informació)
Derechos desalojados :el derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España -Amnistía Internacional2015. (Més informació)
Derechos fundamentales y discapacidad -Martínez-Pujalte, Antonio-Luis2015. (Més informació)
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad :informe España 20172018. (Més informació)
Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad :informe España 2018 : especial relevancia en cuanto a la protección, promoción y garantía del derecho al trabajo digno -Serra, María Laura2019. (Més informació)
Derechos humanos en la frontera sur. 2010-2011 -Jacquemart, Guillaume..., [et al.]2012. (Més informació)
Derechos humanos, mujer e inmigración: hacia una educación intercultural en el aula -Martínez Ten , Luz ; Tuts, Martina (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad :informe España 2016 -Pérez Bueno, Luis Cayo ; Lidón Heras, Leonor (dir)2017. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad :informe España 2014 -Pérez Bueno, Luis Cayo; Lidón Heras, Leonor2015. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad :informe España 20152016. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad :informe España 20132014. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad :informe España 2018 -Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.) ; Martín Blanco, Jesús (dir.)2019. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad en España :informe de situación -Lidón Heras, Leonor ; Fundación ONCE2008. (Més informació)
Derechos humanos y discapacidad: informe España 2008-2010. Resumen ejecutivo  (Més informació)
Derechos laborales y de seguridad social de las mujeres víctimas de violencia de género :Ley orgánica, 1/2004, de 29 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Normas de desarrollo (Més informació)
Derechos sexuales y reproductivos (DSR) de las mujeres con discapacidad -Murillo, Iris2019. (Més informació)
Derechos sociales -Instituto de la juventud (Més informació)
Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana -Vilà i Mancebo, Antoni (coord.) ; Rodriguez Rodriguez, Pilar (coord.) ; Dabbagh Rollán, Víctor Omar (coord.)2019. (Més informació)
Derechos y género en pensiones -Blázquez Agudo, Eva María2019. (Més informació)
Derecho y discapacidad :in memoriam José Soto García-Camacho -Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.) ; Lorenzo García, Rafael de (dir.)2012. (Més informació)
Desafíos y avances en la prevención y el tratamiento de las drogodependencias -Salas, Lino F. ; García, Isabel2004. (Més informació)
Desarraigados :una crisis creciente para los niños refugiados y migrantes2016. (Més informació)
Desarrollo de conductas responsables de 3 a 12 años -Fernández Díaz, Mª Asunción...[et al.][s.d.]. (Més informació)
Desarrollo de programas de prevención en centros de internamiento de menores -Martín, Yolanda Nieves ; Molina Sánchez, Carlos; Rivero Marcos, Victoria2014. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :III dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2009. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :IV dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2010. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :V dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2010. (Més informació)
Desarrollo e implantación territorial de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia :II dictamen del Observatorio -Barriga Martín, Luís A.,...[et al.]2009. (Més informació)
Desarrollo humano en España. 1980-2011 -Herrero, Carmen ; Soler, Ángel ; Villar, Antonio2012. (Més informació)
Desarrollo humano y pobreza en España -Herrero, Carmen ; Villar, Antonio ; Soler, Ángel2013. (Més informació)
Desarrollo y perviviencia de origen en la inmigración marroquí en España :hacia la actualización del "Atlas de la inmigración magrebí en España" -Taller de estudios internacionales mediterráneos (TEIM) ; Universidad Autónoma de Madrid ; López García, Bernabé (dir.) ; Bravo López, Fernando...[et al.] (Més informació)
Descobrim els nostres drets -Generalitat de Catalunya2003. (Més informació)
¿Desenganchadas de la igualdad? :nuevas narrativas juveniles sobrer la igualdad de género -Gutiérrez Sastre, Marta ; Mena Martínez, Luis ; Calvo Borobia, Kerman2019. (Més informació)
Desheredados :desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España -Marcos, Liliana ; Ubrich, Thomas2017. (Més informació)
Desheredados :desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y políticas públicas en España -Marcos, Liliana ; Ubrich, Thomas2017. (Més informació)
Desigualdad 1-Igualdad de oportunidades 0 :la inmovilidad social y la condena de la pobreza -Marcos, Liliana ; Macías, Iñigo2019. (Més informació)
Desigualdades de género. Jóvenes inmigrantes  (Més informació)
Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y territorio 2014. (Més informació)
Desigualdades socioeconómicas, consumo de drogas y territorio en España 2015. (Més informació)
Desigualdad invisible :segunda edición del estudio "El futuro comienza hoy" sobre las expectativas y actitudes de estudiantes españoles de la ESO -Fundación Adsis2015. (Més informació)
Desigualdad, pobreza y futuro -Barinaga, Ramón2013. (Més informació)
Desigualdad, pobreza y privación -Ayala Cañon, Luis (coord.) ; Ayala Cañon, Luis...[et al.]2008. (Més informació)
Desigualdad, pobreza y privación -Ayala Cañon, Luis (coord.) (Més informació)
Desigualdad y derechos sociales :análisis y perspectivas 20132013. (Més informació)
Desigualtats de gènere en els mercats de treball de les Illes Balears :Any 2006 -Observatori municipal de la igualtat2006. (Més informació)
(Des)información sexual: pornografía y adolescencia :un análisis sobre el consumo de pornografía en adolescentes y su impacto en el desarrollo y las relaciones con iguales -Sanjuán, Cristina ; Moral, Carmela del (coord.)2020. (Més informació)
(Des)información sexual: pornografía y adolescencia :annex Catalunya -Sanjuán, Cristina ; Emilie Rivas ; Moral, Carmela del (coord.)2020. (Més informació)
Desmontando a ni-ni :un estereotipo juvenil en tiempos de crisis -Navarrete Moreno, Lorenzo (dir.)...[et al.]2011. (Més informació)
Despesa social i creixement econòmic. Els models -López i Casanovas, Guillem (Més informació)
Desprotección social y estrategias familiares :análisis y perspectivas 2017 -Fundación Foessa2017. (Més informació)
Después de la adopción :necesidades y niveles de apoyo -Palacios, Jesús2007. (Més informació)
Detecció de situacions d'exclusió social de la població de Palma :estudi -Ajuntament de Palma2017. (Més informació)
Detección y atención psicosocial precoz de la violencia doméstica contra las mujeres vulnerables -Méndez, Elvira2008. (Més informació)
Detección y notificación de casos de maltrato infantil :guía para la ciudadanía -Aller Floreancig, T. ...[et al.]2011. (Més informació)
Determinantes del consumo intensivo de alcohol en jóvenes universitarios -Motos Sellés, Patricia2013. (Més informació)
Developing Anti-Discrimination Law in Europe :the 25 EU member states compared -Bell, Mark ; Chopin, Isabelle ; Palmer, Fiona2007. (Més informació)
Diagnosi de la igualtat d'oportunitats de les dones en la universitat pública i disseny d'un plà d'actuació :Memòria del projecte, desembre de 2005, diagnosi de la situació de les dones en el món del treball remunerat: discriminació horitzontal y vertical -Martínez Costa, Ma. Carmen...[et al.]2005. (Més informació)
Diagnosi municipi de Palma -Observatori municipal de la igualtat2005. (Més informació)
Diagnosi per al IV pla d'igualtat de les Illes Balears :document de conclusions2014. (Més informació)
Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves -Berga i Timoneda, Anna; Lluís Sáez i Giol (dir.) ; Fàbregues i Fijóo, Sergi; Meneses i Naranjo, Julio2013. (Més informació)
Diagnòstic del circuit d'atenció a víctimes de violència de gènere al municipi de Palma -Observatori municipal de la igualtat (Més informació)
Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi :2019 -Observatorio Vasco de la Juventud2019. (Més informació)
Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi :2017 -Observatorio Vasco de la Juventud2017. (Més informació)
Diagnóstico de la situación del voluntariado de acción social en España -Plataforma del Voluntariado de España2011. (Més informació)
Diagnóstico del emprendimiento social juvenil en España. Síntesis de un encuentro, Reflexiones y recomendaciones  (Més informació)
Diagnóstico del Tercer Sector de Acción Social 2013. (Més informació)
Diagnóstico sobre la accesibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicación en España -Tejerina, Rosa ; Soriano, Diego ; Quincoces, Juan Luis2016. (Més informació)
Diagnóstico social de la comunidad gitana en España :un análisis constrastado de la encuesta del CIS a hogares de población gitana 2007 -Laparra, Miguel2011. (Més informació)
Diagnóstico social de la situación de la familia, la infancia, la adolescencia y del sistema de protección a la infancia de la Comunidad Foral de Navarra -Subdirección de Familia y Menores, de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas2017. (Més informació)
El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social:, diagnóstico y actuaciones 2009. (Més informació)
Dia internacional contra la violència de gènere, Informe de l'Observatori Municipal de la Igualtat 2009, La violència de gènere a Palma 2009. (Més informació)
Diàleg amb Fernando Fantova :Ens estem adonant que la inhibició en l'àmbit dels serveis socials surt força cara -Relats, Vicenç (Més informació)
Dialoga amb els adolescents :per una major qualitat de la comunicació en el si de la família2001. (Més informació)
Diario de un educador :reflexiones sobre los servicios sociales -Sánchez Rodríguez, Sera2003. (Més informació)
Dibujando la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo :una cuestión de derechos (Més informació)
Diccionari de les religions per a noies i nois de 10 a 14 anys -Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) ; Monfort, Lourdes ; Toledo, Ricard ; Ruiz, Leticia (il·lustradora)2017. (Més informació)
Diccionari de psiquiatria -Termcat (Més informació)
Diccionari de serveis socials -Colomer i Artigas, Rosa (dir.) ; Rustullet i Tallada, Jordi (dir.)TERMCAT; 2010. (Més informació)
Diccionario de educación para el desarrollo -Celorio, Gema (coord.) ; López de Munain, Alicia (coord.)2007. (Més informació)
Dictàmen 7/2009 del Consell Econòmic i Social sobre l'eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears -Consell Econòmic i Social (CES)2009. (Més informació)
Diez mitos sobre la conciliación de la vida laboral y familiar -Macinnes, J.2005. (Més informació)
Diferencias culturales y conflictos de valores -Sayegh, Michel2001. (Més informació)
Diferencias culturales y conflictos de valores -Levi, Zvi2001. (Més informació)
Diferencias en la actuación de la inspección de educación en centros públicos, privados y concertados :differences in the action of inspection of education in public, private and state assisted centres -Galicia Mangas, Francisco Javier2016. (Més informació)
Diferencias en la percepción de consumo recreativo de drogas entre chicos y chicas jóvenes :un análisis desde la perspectiva de género -Fundación Atenea2014. (Més informació)
Diferències entre homes i dones en els àmbits familiar, social, econòmic i polític 2009. (Més informació)
Diferentes :guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad -Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador)2012. (Més informació)
Diferentes :guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad -Ponce, Angels ; Gallardo, Miguel (ilustrador)2012. (Més informació)
Dinámicas familiares, organización de la vida cotidiana y desarrollo infantil y adolescente en familias homoparentales -González, Maria del Mar..[et al.] (Més informació)
Dinàmiques metropolitanes i efectes sobre el temps -Vilà, Gemma ; Alabart, Anna2009. (Més informació)
Directori de la xarxa infojove  (Més informació)
Directrices generales para la prevención del suicidio -Dumon, Eva ; Portzky, Gwendolyn (Més informació)
Directrices para educadores sobre la manera de combatir la intolerancia y la discriminación contra los musulmanes :afrontar la islamofobia mediante la educación - Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)2012. (Més informació)
Directrices para el diseño de estrategias de acción directa para combatir la explotación sexual comercial infantil :Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)2007. (Més informació)
Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) -Consejo de la Unión Europea2013. (Més informació)
Manual de uso para el empleo de la escala de valoración específica de la situación de dependencia en edades de cero a tres años (EVE), dirigido a profesionales valoradores  (Més informació)
Disability and non-discrimination law in the European Union :an analysis of disability discrimination law within and beyond the employment field2009. (Més informació)
Disability in sustainability reporting -Global Reporting Initiativa (GRI)2013. (Més informació)
Discapacidad, envejecimiento y dependencia: el país de las tecnologías -Alcantud Marin, Francisco ; Sotos Portalés, Carlos (Més informació)
Discapacidades e inclusión social -Colectivo Ioé (Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada, Walter Actis2012. (Més informació)
El velo en la escuela, La cultura de las personas sordas, Discapacidad intelectual, trabajo y sexualidad -Lamrabet, Asma ; Carbonell, Francesc ; Pino López, Felisa R. ; Canimas Brugué, Joan ; Verdugo Alonso, Miguel Ángel ; Fortuny Roquer, Luís (Més informació)
Discapacidad intelectual y salud mental : trabajo en red :guía para la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y alteraciones de la salud mental y/o del comportamiento -Cobo Molina, Catalina (coord.)2016. (Més informació)
Discapacidad, Tercer Sector e Inclusión Social :estudios en homenaje a Paulino Azúa Berra -Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.)2010. (Més informació)
Discapacidad y educación :V Jornada Debate2011. (Més informació)
Discapacidad y familia :la conciliación laboral y el desarrollo de los hijos con discapacidad -Fundación Adecco2017. (Més informació)
Discapacidad y fiscalidad :propuestas para una mayor inclusión social -Pérez Bueno, Luis Cayo (dir.)2013. (Més informació)
Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos :un cauce adicional de acceso a la justicia y una oportunidad para la inclusión -Pèrez Bueno, Luís (dir.) ; Álvarez Ramírez, Gloria2013. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 2014 -Fundación Secretariado Gitano2015. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 2016 -Fundación Secretariado Gitano2016. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 2017 -Fundación Secretariado Gitano2017. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 2015 -Fundación Secretariado Gitano2016. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 20122012. (Més informació)
Discriminación y comunidad gitana :informe anual 20132014. (Més informació)
Discrimination in the European Union :perceptions, experiences and attitudes2008. (Més informació)
Diseñar y construir sin olvidar a personas con silla de ruedas y movilidad reducida -Gonzalez Blanco, Enrique2002. (Més informació)
Disparidades y necesidades multiculturales en la atención sanitaria a las madres inmigrantes -Méndez, Elvira ; Santiñà, Manuel2009. (Més informació)
Distancia social y derecho al cuidado -Fundación Foessa2020. (Més informació)
Distintas miradas y actitudes, distintos riesgos :ellas y ellos frente a los consumos de drogas -Rodríguez San Julián, Elena ; Megías Quirós, Ignacio ; Martínez Redondo, Patricia2019. (Més informació)
Distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos 2013. (Més informació)
Distribució territorial de la renda familiar a Barcelona -Calvo, María Jesús2007. (Més informació)
Diversas mujeres diversas :historias de resiliencia, empoderamiento y olvido -Calvo Novell, Carmen2019. (Més informació)
Diversidad sexual y convivencia :una oportunidad educativa -Pichardo Galán, José Ignacio (coord.),..[et al.]2014. (Més informació)
Diversitat cultural i exclusió social :dinàmiques educatives, relacions interpersonals i actituds del professorat -Gratacós i Guillén, Pep ; Ugidos Franco, Pilar2011. (Més informació)
Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat :algunes qüestions ètiques que plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en residències -Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona2013. (Més informació)
Docència universitària i necessitats especials -Laborda Molla, Cristina2005. (Més informació)
Documento de consenso de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida y Grupo de Estudio de Sida, sobre la Asistencia en el ámbito sanitario a las mujeres con infección por el VIH :marzo 2013 -Polo Rodríguez, Rosa; Amador Prous, Concepción (coords.) ; Panel de expertos de la SPNS y GeSIDA2013. (Més informació)
Documento de posición sobre vivienda 2013. (Més informació)
Documento Sitges 2009 :capacidad para tomar decisiones durante la evolución de una demencia: reflexiones, derechos y propuestas de evaluación -Boada Rovira, Mercè ; Robles Bayón, Alfredo2009. (Més informació)
Documentos profesionalizadores: :Definición de educación social, código deontológico del educador y la educadora social y Catálogo de funciones y competencias del educador y la educadora social2007. (Més informació)
Document sobre dones i ciència :Documento sobre mujeres y ciencia, Document on women and science -Gonález Duarte, R. (coord.) ; Grup d'Opinió de l'Observatori de Bioètica i Dret2004. (Més informació)
Document sobre envelliment i vulnerabilitat = Documento sobre envejecimiento y vulnerabilidad = Document on ageieng and vulnerability -Casado, M. ; Rodriguez, P. ; Vilà, A. (coords.)2016. (Més informació)
Documents professionalitzadors :Definició d'Educació Social. Codi Deontològic de l'educador i l'educadors social. Catàleg de funcions i competències de l'educadora i l'educador social (Més informació)
Domestic violence and abuse :how health services, social care and the organizations they work with can respond effectively2014. (Més informació)
Domestic workers across the world :global and regional statistics and the extent of legal protection2013. (Més informació)
Domicilio de inserción para jóvenes sin techo: :nuevas reflexiones, tres años después -Asociación Albéniz (Més informació)
Dona amb discapacitat :doble discriminació -Díaz, Pilar (coord.) ; Cabiscol, Pepita (coord.) ; Fernández, Montse (coord.)2018. (Més informació)
¿Dónde estan las llaves? :Investigación politológica y cambio pedagógico en la educación cívica -Pedró, Francesc (Més informació)
Dones en crisi :informe de recerca -Sales Gutiérrez ; Camarasa i Casals, Mar2009. (Més informació)
Dones i ciència: pla d'acció a Catalunya :propostes d'actuació per a superar les desigualtats de gènere en l'àmbit científic -Miquel, Victòria2005. (Més informació)
Dones i feminismes :bibliografia selectiva2006. (Més informació)
Dones i mercat de treball 2010. (Més informació)
Dones i mercat de treball 2011. (Més informació)
Donor insemination: child development and family functioning in lesbian mother families -Brewaeys, A. ; Ponjaert, I. ; Hall, E.V. va1997. (Més informació)
Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. -Golombok, Susan ; Tasker, fiona1996. (Més informació)
Dormir es salud :Saber envejecer. Prevenir la dependencia (Més informació)
Dos años de reforma sanitaria :más vidas humanas en riesgo -Médicos del Mundo2014. (Més informació)
Jóvenes españoles 2010, dossier de prensa 2010. (Més informació)
Dossier: las familias homosexuales (informe sobre la realidad social de las familias formadas por lesbianas, gays y sus hijos) -Generelo, Jesús ; Gimeno, Beatriz ; Molinuevo, Belén2000. (Més informació)
Dossier pobreza de EAPN España 2014 -EAPN-ES2014. (Més informació)
Dret a la salut en el col·lectiu gai, lesbià i transsexual :estat de la qüestió, anàlisi crítica i recull bibliogràfic -Pineda Lorenzo, Montserrat2009. (Més informació)
Dret a l'habitatge: noves solucions, noves polítiques 2012. (Més informació)
Drets dels nins, nines i joves esportistes  (Més informació)
Drets humans al carrer, cuentos infantiles sobre derechos humanos  (Més informació)
Drets i deures de la ciutadania :guia bàsica per la convivència ciutadana -Observatori municipal de la igualtat2007. (Més informació)
Drets socials i immigració  (Més informació)
Drogas, adicciones y aptitud para conducir -Álvarez, F. Javier ; González Luque, Juan Carlos2014. (Més informació)
Drogas de síntesis: :consecuencias para la salud2002. (Més informació)
Drogas sometidas a fiscalización internacional  (Més informació)
Drogodependencia en menores extranjeros no acompañados (MENA): su derecho a una educación y salud de calidad -Martínez, Iñaki ; Pastor, Fátima2009. (Més informació)
Drogodependencias y justicia, Evaluación del tratamiento de drogodependientes con causas penales en proyecto hombre de Asturias -Menéndez Gómez, Juan Carlos ; Sutil Martínez, Julio (Més informació)
Drug consumption rooms in Europe :organisational overview -Woods, Sara2014. (Més informació)
Drug consumption rooms in Europe models, best practice and challenges -Schäffer, Dirk ; Stöver, Heino2014. (Més informació)
Dues prefessions i una família :estudi sobre les famílies amb dos ingressos a Catalunya -Chinchilla, Núria ; Poelmans, Steven2003. (Més informació)