Cerca de text


9 documents rellevants a la consulta.

'philharmonia' apareix 9 vegades a 9 documentsPhilharmonia 1931, vol. 2, núm. 4 i 5 Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966..
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -39 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 1 Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música.
Matèries en anglès:Music.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -30 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 8 i 9 Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -52 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 10 Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música.
Matèries en anglès:Music.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -60 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 7 Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música.
Matèries en anglès:Music.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -44 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 3 Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -40 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 1 Mallorca
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -31 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 6 Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música.
Matèries en anglès:Music.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -45 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 2 Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música.
Matèries en anglès:Music.
Rellevància comparativa:0.8946395 -PDF -28 p. -