ExaminaPhilharmonia 1931, vol. 2, núm. 1Mallorca
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF -31 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 4 i 5Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966.
PDF -39 p. - 


Philharmonia 1931, vol. 2, núm. 6Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música
Matèries en anglès:Music
PDF -45 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 10Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música
Matèries en anglès:Music
PDF -60 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 7Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música
Matèries en anglès:Music
PDF -44 p. - 


Philharmonia 1932, vol. 2, núm. 8 i 9Rev. Internacional, Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF -52 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 1Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música
Matèries en anglès:Music
PDF -30 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 2Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música
Matèries en anglès:Music
PDF -28 p. - 


Philharmonia 1936, vol. 3, núm. 3Chopiniana
Philharmonia
Editor:Joan Maria Thomàs
Matèries en català:Música; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
Matèries en anglès:Music; Thomàs, Joan Maria, 1896-1966
PDF -40 p. -