ExaminaPredis: Fangá, El - Secció 17
Predis (nom normalitzat): Fangar, es
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Ferrés, Los - Secció 72
Predis (nom normalitzat): Sos Ferrers
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Coma del Hereu - Font nova, La - Secció 53
Predis (nom normalitzat): Coma de s'Hereu - Font Nova, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Fontbella, La - Secció 94
Predis (nom normalitzat): Fontpella, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -