ExaminaPredis: Ca na mina - Son Vives - Toltas novas, Las - Secció 87
Predis (nom normalitzat): Ca na Mina - Son Vives - Toltes Noves, ses
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cabana, La - Secció 28
Predis (nom normalitzat): Cabana, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Calicant - Secció 76
Predis (nom normalitzat): Calicant
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Can Biscay - Can Cabay - Son Duri - Secció 67
Predis (nom normalitzat): Can Biscai - Can Cabell - Son Durí
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Can Biscay - Can Cabay - Son Duri - Secció 67
Predis (nom normalitzat): Can Biscai - Can Cabell - Son Durí
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Bellvé - Can Caramañy - Seccions 61 i 64
Predis (nom normalitzat): Bellver - Can Caramany
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Can Gener - Secció 69
Predis (nom normalitzat): Son Amer
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cana Berga - Secció 55
Predis (nom normalitzat): Ca na Berga
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cana Biela - Coll, El - Secció 113
Predis (nom normalitzat): Ca na Biela - Coll, el
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Canova, La - Secció 34
Predis (nom normalitzat): Canova, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Carbonera, La - Telaya, Sa - Seccions 73 i 98
Predis (nom normalitzat): Carbonera, sa - Talaia, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Carrotxa, La - Secció 111
Predis (nom normalitzat): Carrotja, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cas Señoret - Refal de Son Masiá - Son Llodranet - Seccions 23 i 25
Predis (nom normalitzat): Cas Senyoret - Rafal Son Macià
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Casas Novas - Secció 63
Predis (nom normalitzat): Cases Noves
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Casas novas, Las - Son Barbot - Secció 82
Predis (nom normalitzat): Cases Noves - Son Barbot
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Casc urbà de Manacor - Secció Casc urbà de Manacor
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Nota:La publicació d’aquest plànol ha estat possible gràcies a la col•laboració del Sr. Juan Servera Munar, el qual ha cedit el plànol original a l'Ajuntament de Manacor per a la seva digitalització per part de la Universitat de les Illes Balears
Data:1860
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Caseta, La - Son Racto - Son Siliana - Secció 48
Predis (nom normalitzat): Caseta, sa - Son Rector - Son Siliana
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Clave de na Freda - Condesa, La - Molla, Na - Seccions 31 i 32
Predis (nom normalitzat): Clova de na Freda - Comtessa, la - Molla, na
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Clova den Mas - Son Frau - Secció 51 segona part
Predis (nom normalitzat): Clova d'en Mas - Son Frau
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cana Biela - Coll, El - Secció 113
Predis (nom normalitzat): Ca na Biela - Coll, el
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Coma del Hereu - Font nova, La - Secció 53
Predis (nom normalitzat): Coma de s'Hereu - Font Nova, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Clave de na Freda - Condesa, La - Molla, Na - Seccions 31 i 32
Predis (nom normalitzat): Clova de na Freda - Comtessa, la - Molla, na
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Cova, Sa - Son Pou - Secció 86
Predis (nom normalitzat): Cova, sa (Sant Llorenç) - Son Pou
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -