ExaminaPredis: Bagura, La - Secció 96
Predis (nom normalitzat): Begura, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Bandris - Son Llunas - Seccions 35 i 39
Predis (nom normalitzat): Bendrís - Son Llunes
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Barracas, Las - Son Talent - Secció 50
Predis (nom normalitzat): Barraques, ses - Son Talent
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Basons, Els - Secció 37
Predis (nom normalitzat): Bessons, es
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Batlesa, na - Son Fordad - Secció 84
Predis (nom normalitzat): Batlessa, na - Son Foradat
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Belafi - Secció 80
Predis (nom normalitzat): Balafi
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Bellvé - Can Caramañy - Seccions 61 i 64
Predis (nom normalitzat): Bellver - Can Caramany
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Boch, El - Son Artigas - Son Figuera nou - Son Figuera vey - Secció 12. LL.
Predis (nom normalitzat): Boc, el - Son Artigues - Son Figuera Nou - Son Figuera Vell
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -