ExaminaPredis: Carbonera, La - Telaya, Sa - Seccions 73 i 98
Predis (nom normalitzat): Carbonera, sa - Talaia, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Rafal Sec - Telayas, Las - Secció 90
Predis (nom normalitzat): Rafal Sec - Talaies, ses
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Telayoles, Las - Telayoletes, Las - Secció 101
Predis (nom normalitzat): Talaiolas, ses - Talaioletes, ses
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Telayoles, Las - Telayoletes, Las - Secció 101
Predis (nom normalitzat): Talaiolas, ses - Talaioletes, ses
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Tengé - Secció 79
Predis (nom normalitzat): Tenja
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Ca na mina - Son Vives - Toltas novas, Las - Secció 87
Predis (nom normalitzat): Ca na Mina - Son Vives - Toltes Noves, ses
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Torre de les puntes, La - Secció 33
Predis (nom normalitzat): Torre de ses Puntes
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Son Coletes - Torre den Ribera, La - Seccions 29 i 30
Predis (nom normalitzat): Son Coletes - Torre d'en Ribera
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Punta den Ame - Torre Nova - Secció 108
Predis (nom normalitzat): Punta de n'Amer - Torre Nova
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Torre, Sa - Sevall - Secció 16
Predis (nom normalitzat): Torre de s'Espinagar - Vall, sa
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -


Predis: Hort den Biscay - Son Pou Fondo - Tortova - Secció 122
Predis (nom normalitzat): Hort Biscai - Son Pou Fondo - Tortova
Autor:Penya i Nicolau, Pere d'Alcàntara.
Data:1859
Tipus de document:info:eu-repo/semantics/other
PDF -