parcelariCapdepera
Ajuntament de Capdepera - Arxiu Municipal
Universitat de les Illes Balears - Servei de Biblioteca i Documentació

Aquesta col·lecció conté la versió digital del plànol parcel·lari del terme de Capdepera, realitzat per Pere d’Alcantara Peña entre 1859 i 1860.

És un document de gran importància per a la història del municipi de Capdepera, perquè coincideix amb la divisió territorial entre Capdepera i Artà, que després de diferents intents fallits i de llargues negociacions es produí el 1858.

És el plànol parcel·lari que acompanya l'amillarament, i respon a la necessitat que tenia el poble de comptar amb els estris precisos per tal d'institucionalitzar-se com a municipi i d'anar constituint les diferents àrees de la seva administració, entre elles la regularització de la hisenda dels veïns i de repartir equitativament entre ells les contribucions de l'erari públic.

La iniciativa d'aquest projecte fou de l'Arxiu Municipal de Capdepera. Els treballs de digitalització començaren amb la signatura d'un conveni previ entre l'Ajuntament de Capdepera, quan n'era batle l'Il.lm. Sr. Juan Ferrer Flaquer, i la Universitat de les Illes Balears, quan n'era rector el Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, que tengué lloc el 30 de juny de 2006.

Coordinadors per part de l'Arxiu Municipal de Capdepera:

Aquesta col-lecció consta de 16 plànols.