Papers de la Societat Espeleològica Balear


Papers de la Societat Espeleològica Balear

 

Els Papers de la Societat Espeleològica Balear (ISSN 2605-3144) és una publicació periòdica anual iniciada l'any 2018 amb l'objectiu d'esdevenir un referent en els estudis del carst a les Illes Balears. La revista, editada per la Societat Espeleològica Balear, fundada l'any 2017, té com a principal objectiu la difusió de l'estudi científic del carst i de les cavitats subterrànies, que inclouen l'exploració i la topografia de coves i avencs, així com la publicació d'estudis geològics, paleontològics, biològics, arqueològics, etnològics i de qualsevol altre caire científic i humanístic relacionat amb el carst.

Continguts

Aquesta col-lecció consta de 57 documents.