Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sobrecrecimientos freáticos en espeleotemas (POS): una experimentación con placas de vidrio (datos preliminares)
Autor/es Entrena, Ana ; Fornós, Joan J. ; Gómez-Pujol, Lluís ; Auqué, Luis F.
Matèries en català: Llacs -- Illes Balears ; Coves -- Illes Balears ; Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en castellà: Espeleología -- Baleares ; Cuevas -- Baleares .
Matèries en anglès: Lakes -- Spain -- Balearic Islands ; Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] This paper focusses on the study of brackish waters subterranean pools in caves from Mallorca and their relationship with the precipitate of POS (Phreatic Overgrowths on Speleothems). Since the 70’s (GINÉS et al., 2012), POS have been object of study because they are key tool for Mediterranean Pliocene-Quaternary sea-level reconstruction. Results show for the first time the precipitation of this kind of speleothem under controlled conditions. Precipitation took place on frosted glass plates placed at the air-water interface during one year at two different pools in Coves del Drac. Additionally, air and water cave environmental features (e.g. salinity, temperature, pH) were monitored during the glass plates exposure period. This work is a first approach to POS precipitates continuity, quantity, mineralogy and crystalline fabric based on SEM image descriptions of the collected samples and the paired environmental and water conditions dataset. Differences in environmental and water characteristics widen the possibilities to improve the knowledge on the optimal conditions for POS formation.

[cat] Els llacs subterranis d’aigües salabroses de les coves de Mallorca, així com la seva relació amb els precipitats denominats sobrecreixements freàtics (POS - Phreatic Overgrowths on Speleothems), han estat objecte d’un intens estudi des dels anys 70 pel seu paper rellevant en les reconstruccions del nivell marí plio-quaternari de la Mediterrània (GINÉS et al., 2012). En el present treball es dóna compte, per primera vegada, de la formació d’aquest tipus d’espeleotemes en condicions controlades. Les superfícies experimentals sobre les quals s’ha produït aquest precipitat han estat plaques de vidre esmerilat, ubicades a la interfase aigua-aire durant un any a dos llacs diferents de les Coves del Drac. Juntament amb l’exposició de les plaques, s’han monitoritzat, les condicions atmosfèriques de l’interior de la cavitat, així com dels paràmetres físic-químics de l’aigua en què es produeixen els precipitats. Aquest treball és una primera aproximació centrada en la descripció, a partir de les imatges de microscòpia electrònica, de la continuïtat, quantitat, mineralogia i fàbrica cristallina dels precipitats recollits i la seva relació amb les condicions de precipitació. Les aigües i paràmetres ambientals d’aquests llacs presenten característiques diferents, la qual cosa amplia les possibilitats d’aprofundir en el coneixement dels paràmetres i condicions òptimes per a la formació i creixement d’aquests precipitats.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 65-81
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess