Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El crui de ses Moletes (Puigpunyent, Mallorca)
Autor/es Pla, Vicenç ; Enseñat, Juan José
Matèries en català: Espeleologia -- Illes Balears -- Revistes.
Matèries en castellà: Espeleología -- Baleares -- Mallorca .
Matèries en anglès: Speleology -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals.
Abstract:  [eng] The Crui de ses Moletes (or Crui de na Costitxa) corresponds to a big crevice that is located at the western side of the municipality of Puigpunyent (Mallorca) in the Tramuntana range. It was recently discovered while trekking, in this area. Because of its great dimensions (with more than 150 m of lenght and between 3 and 15 m deep) and their pseudokarstic characteristics, it becomes in a paradigmatic case of mechanical-gravitational crevice cavity. The topography, geological setting, and related vegetation are described.

[cat] El crui de ses Moletes (o crui de na Costitxa) es troba situat a l’oest del terme municipal de Puigpunyent (Mallorca) dintre de la Serra de Tramuntana. De descoberta relativament recent pel món excursionista, les seves grans dimensions (amb més de 150 m de recorregut i una fondària entre 3 i 15 m) i les seves característiques pseudocàrstiques el converteixen en un cas paradigmàtic d’escletxa de distensió mecànica gravitacional. Aportem la topografia i informació sobre el seu entorn geològic i vegetació relacionada.

Font:  Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 55-63
Identificador:  2605-3144
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess