Examina


Anàlisi dels grafits de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Pascual, Antoni; Nicolau, Maria Esperança
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 223-236 - 14 p. - 
Ver registro completo
Aspectes històrics i bibliogràfics de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 21-47 - 28 p. - 
Ver registro completo
Caracterització físico-química dels llacs de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J.; Pilares, Alejandro; Gràcia, Francesc; Entrena, Ana
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 181-195 - 16 p. - 
Ver registro completo
Dinàmica de l’atmosfera dels sectors no turístics de les Coves del Drac  - Fornós, Joan J.; Entrena, Ana; Ginés, Joaquín
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 215-221 - 8 p. - 
Ver registro completo
Editorial  - Societat Espeleològica Balear
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. v - 4 p. - 
Ver registro completo
El Drac subaquàtic (Coves del Drac, Manacor, Mallorca)  - Gràcia, Francesc; Mascaró, Guillem; Pérez, Joan; Fernández, John Freddy; Cirer, Antoni; Lázaro, Juan Carlos; Ansaldi, Davide; Clamor, Bernat; Perelló, Miquel Àngel; Vives, Miquel Àngel; Gamundí, Pere; Granell, Álvaro; Betton, Nicolás; Bornemann, Dirk; Franglen, Nick
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 117-139 - 24 p. - 
Ver registro completo
El registre sedimentari de la part subaquàtica de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Pilares, Alejandro; Fornós, Joan J.; Gràcia, Francesc; Gómez-Pujol, Lluís
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 165-180 - 16 p. - 
Ver registro completo
Les cavitats properes a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): descripció i refl exions sobre la seva possible relació  - Enseñat, Juan José; Santandreu, Gabriel; Gràcia, Francesc
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 249-260 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les Coves del Drac (Manacor, Mallorca). Descripció del sectors terrestres  - Santandreu, Gabriel; Enseñat, Juan José; Gràcia, Francesc; Pla, Vicenç; Ginard, Antelm; Gual, Miquel Àngel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 77-104 - 28 p. - 
Ver registro completo
Les Coves del Drac i el turisme a Mallorca: impressions d’un guia de les coves  - Duran, Mateu
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 237-247 - 12 p. - 
Ver registro completo
Les exploracions subaquàtiques a les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Gràcia, Francesc; Mascaró, Guillem; Pérez, Joan; Fernández, John Freddy; Cirer, Antoni; Lázaro, Juan Carlos; Ansaldi, Davide; Clamor, Bernat; Perelló, Miquel Àngel; Vives, Miquel Àngel; Gamundí, Pere; Granell, Álvaro; Betton, Nicolás; Bornemann, Dirk; Franglen, Nick
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 105-116 - 12 p. - 
Ver registro completo
L’entorn geogràfic, geomorfològic i geològic de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J.; Gómez-Pujol, Lluís; Mas, Guillem
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 49-63 - 16 p. - 
Ver registro completo
L’espeleogènesi de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca): evolució dels coneixements i interpretació actual  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel; Gràcia, Francesc; Fornós, Joan J.
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 141-163 - 24 p. - 
Ver registro completo
Morfologies freàtiques i hipogèniques de les Coves del Drac  - Gràcia, Francesc; Enseñat, Juan José; Fornós, Joan J.
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 197-213 - 18 p. - 
Ver registro completo
Principals etapes de l’exploració i topografia de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Ginés, Angel; Santandreu, Gabriel; Gràcia, Francesc; Enseñat, Juan José; Ginés, Joaquín
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 1-20 - 20 p. - 
Ver registro completo
Pròleg  - Societat Espeleològica Balear
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. ix - 4 p. - 
Ver registro completo