Examina


Algunes obres d’É.A. Martel publicades el primer quart del segle XX: referències al carst i les coves de Mallorca  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2020, vol. 3, pp. 33-45 - 14 p. - 
Ver registro completo
Anàlisi dels grafits de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Pascual, Antoni; Nicolau, Maria Esperança
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 223-236 - 14 p. - 
Ver registro completo
Aspectes geològics del sistema espeleològic Gleda – Camp des Pou (Manacor, Mallorca)  - Fornós, Joan J.; Gràcia, Francesc
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2021, vol. 4, pp. 75-87 - 14 p. - 
Ver registro completo
Aspectes històrics i bibliogràfics de les Coves del Drac (Manacor, Mallorca)  - Ginés, Joaquín; Ginés, Angel
Papers de la Societat Espeleològica Balear 2018, vol. 1, pp. 21-47 - 28 p. - 
Ver registro completo